3- یادگیری یك زبان خارجی و یادگیری ترجمه
انسان تنها پس از یادگیری یك یا چند زبان خارجی است كه می­تواند به مطالعه علمی در حوزه ترجمه وارد شود.
در واقع ضروری است كه فرد قابلیت­ها و توانایی­های تحصیلات عالیه را كسب كرده باشد یا یك مدرك دانشگاهی در اختیار داشته باشد، تا بتواند در یك دوره آموزشی مطالعات ترجمه در سطوح دانشگاهی وارد شود. در هر دو حالت، زمانی كه انسان تصمیم می­گیرد كه هنر ترجمه را فرا گیرد، حتماً باید چند سالی به یادگیری و مطالعه­ی برخی زبانها پرداخته باشد.

ادامه مطلب